Sinds 1 oktober 2016 geldt er een nieuwe, drie jarige CAO voor de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven. Voor het uitvoeren van de regelingen die in deze cao zijn afgesproken, is een nieuwe stichting opgericht: de Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf, kortweg Stichting USAG.

De USAG premie wordt verlaagd. Dit betekent dat de premie vanaf 1 januari 2019 van 0,85% naar 0,50% van het WFSV-loon daalt. Hiervan dient 0,08% ingehouden te worden op het loon van de werknemer. Meer informatie hierover treft u onder het menu ‘premies‘.

Duurzame inzetbaarheid

Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers door middel van een loopbaancheck, adviesgesprekken en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Naleving en handhaving CAO

Controles welke worden uitgevoerd op basis van een gegrond vermoeden van een vermeend misverstand betreffende de naleving van de CAO.

Collectieve Ongevallenverzekering

Een verplichte werkgeversverzekering die een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel of de dood ten gevolge van een ongeval tijdens of buiten werktijd.

Organisatieverlof

Het verlof dat een werknemer opneemt in zijn rol als ambassadeur voor de werknemersorganisatie betrokken bij deze CAO.