Actueel

Cao SAG algemeen verbindend verklaard

Het ministerie van SZW heeft op vrijdag 15 november 2019 besloten om de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (CAO SAG) algemeen verbindend te verklaren (AVV). Hierdoor is de CAO SAG per 21 november 2019 van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak.

Meer informatie vind u hier: 
Nieuwsbericht OnderhoudNL
Rectificatie Staatscourant Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nieuwe Reeks uitnodigingen voor de Gezondheids- & Bodycheck
Als deelnemer van de Cao Uitvoeringsregelingen SAG kunnen uw werknemers een uitnodiging hebben ontvangen voor de Gezondheids- & Bodycheck. Stimuleer hen om zich aan te melden. Lees hier het laatste nieuws.

Correspondentie
De stichting probeert e-mails en brieven te minimaliseren en alleen correspondentie te versturen wanneer dit noodzakelijk geacht wordt. De correspondentie kan bestaan uit het doen van de loonaangifte, de USAG premie, het doorgeven van uw werknemergegevens of de COA USAG waar ook de regelingen in opgenomen zijn.

Hieronder vind u belangrijke brieven die u wellicht nog eens wilt teruglezen.

De USAG premie kunt u ook betalen met Automatische Incasso. Lees hier hoe u dit kunt installeren.

Loonaangifte Stichting USAG:

  • USAG premie, wat is het en waarom doet u loonaangifte? Klik hier
  • U wilt aangifte doen, hoe werkt de inningsportal? Klik hier
  • Gaat u opnieuw aangifte doen? Hier leest u wat ook alweer de bedoeling was.

Werknemers aanmelden voor de Gezondheids- & Bodycheck:

  • Via de inningsportal kunt u, uw werknemers aanmelden en afmelden. Dit kunt u doen door in het menu te klikken op ‘Werknemers’ en vervolgens ‘Werknemer toevoegen’. Wanneer u een werknemer wilt verwijderen klikt u op het potloot-icoon en vult u de datum in dat de werknemer uit dienst getreden is.
  • Wilt u meer werknemers in een keer aanmelden? Vul dan dit Excelbestand in en e-mail deze naar info@susag.nl

Informatie over de Gezonheids- & Bodycheck: