CAO

OnderhoudNL heeft met de vakbond LBV naast de cao arbeidsvoorwaarden Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG), ook de cao Uitvoeringsregelingen SAG (USAG) gesloten, waarin afspraken zijn opgenomen over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, naleving en handhaving, COV en organisatieverlof.

Lees hier de CAO voor Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijven (SAG) en de CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijven (USAG) (1 januari 2017 – 31 december 2021).