CAO

OnderhoudNL heeft met de vakbond LBV naast de cao arbeidsvoorwaarden Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG), ook de cao Uitvoeringsregelingen SAG (USAG) gesloten, waarin afspraken zijn opgenomen over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, naleving en handhaving, COV en organisatieverlof.

Lees hier de CAO voor:

CAO SAG:
Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijf (SAG) versie vanaf 10 oktober 2018 

CAO USAG:
Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijf (ttw 5 juni 2019)