CAO

cao USAG 6 september 2019 tbv SZW

OnderhoudNL heeft met de vakbond LBV naast de cao arbeidsvoorwaarden Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG), ook de cao Uitvoeringsregelingen SAG (USAG) gesloten, waarin afspraken zijn opgenomen over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, naleving en handhaving, COV en organisatieverlof.

Lees hier de CAO voor:

CAO SAG:
Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijf (SAG)
Loontabel met ingang van 15 juni 2020

Arbeidsvoorwaarden werknemers uit andere EU-lidstaten
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) regelt dat werkgevers uit andere EU-lidstaten verplicht zijn om aan hun werknemers die tijdelijk in Nederland zijn gedetacheerd bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze arbeidsvoorwaarden worden ook wel de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden genoemd. De ‘harde kern’ van de cao SAG treft u hier aan.

CAO USAG:
Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijf (USAG)