CAO

OnderhoudNL heeft met de vakbond LBV naast de cao arbeidsvoorwaarden Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG), ook de cao Uitvoeringsregelingen SAG (USAG) gesloten, waarin afspraken zijn opgenomen over de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, naleving en handhaving, COV en organisatieverlof.

Lees hier de CAO voor:

CAO SAG:
Tussentijdse wijziging 20-11-2017 CAO SAG
Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijven (SAG) 

CAO USAG:
Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk-, Glaszetbedrijven (USAG) (1-1-2017 – 31-12-2021)