Collectieve Ongevallen Verzekering

Met ingang van 1 januari 2017 loopt de dekking van de uitkering collectieve ongevallenverzekering conform regelement, CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf, volledig via Schouten Zekerheid.

Voor alle werknemers, waarvoor u premie afdraagt aan Stichting USAG, bent u verzekerd voor de uitkering welke u conform de CAO aan werknemer dient uit te keren.

De polisvoorwaarden van de collectieve ongevallenverzekering zijn vastgesteld in:
1) De Algemene en bijzondere voorwaarden ongevallenverzekering
2) De Rubriek overlijdensrisico
3) Het Clausuleblad terrorismedekking
4) De Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico

Deze voorwaarden kunt u teruglezen in het reglement collectieve ongevallenverzekering.

Download hier:
1) Verzekeringscertificaat
2) Melding van ongevallen