Collectieve Ongevallen Verzekering

Met ingang van 1 januari 2017 loopt de dekking van de uitkering collectieve ongevallenverzekering conform regelement, CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf, volledig via Schouten Zekerheid.

Voor alle werknemers, waarvoor u premie afdraagt aan Stichting USAG, bent u verzekerd voor de uitkering welke u conform de CAO aan werknemer dient uit te keren.

Download hier:
1) Verzekeringscertificaat
2) Melding van ongevallen
3) Polisvoorwaarden