Duurzame inzetbaarheid

De CAO-partijen, OnderhoudNL en LBV,  hebben afgesproken de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen door middel van:
– Loopbaancheck en eventueel een adviestraject;
– Een gezondheids- & bodycheck (of Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, PAGO).

Gezondheids- & Bodycheck
Net als bij topsporters gaat het werk in uw bedrijfstak vaak samen met zware lichamelijke belasting. Topsporters worden daarom regelmatig getest om hen zo lang en gemotiveerd mogelijk op niveau te laten presteren. Zo moet u onze Gezondheids- & Bodycheck (PAGO) ook zien! Uw werknemers ondergaan verschillende testen en ontvangen op basis van de resultaten adviezen om hun gezondheid en hun body optimaal te houden.

Hoe meer werknemers deelnemen aan de Gezondheids- & Bodycheck, hoe beter het beleid op gezondheid en veiligheid in de bedrijfstak door OnderhoudNL en LBV kan worden verscherpt. Wij willen u dan ook vragen uw werknemer(s) van harte te stimuleren om deel te nemen aan de Gezondheids- & Bodycheck.

Op locatie of voor de deur
Stichting USAG selecteert de werknemers die volgens de CAO in aanmerking komen voor een Gezondheids- & Bodycheck. De onderzoeken vinden jaarlijks plaats in de periode van 1 januari tot en met 31 maart en 1 oktober tot en met 31 december. U kunt de Gezondheids- en Bodycheck uit laten voeren door Arbo Unie en Adaptics.

Kiest u voor Arbo Unie dan ontvangt de werknemer een uitnodiging en kan hij/zij zelfstandig een afspraak inplannen op een van de 32 vaste locaties van Arbo Unie. Arbo Unie kan de keuringen (onder voorwaarden) ook bij u op locatie uitvoeren.

Kiest u voor Adaptics, dan komt de Gezondheidsbus bij u voor de deur! Uw werknemers kunnen op één of meerdere dagen getest worden (vanaf 15 personen per dag. Bij een kleiner aantal werknemers kan er gekeken worden naar een combinatie met een ander bedrijf bij u in de buurt).

Loopbaancheck en eventueel een adviestraject
Een Loopbaancheck is een inventariserend gesprek, vervolg hiervan kan een adviesgesprek zijn. Een Gezondheids- & Bodycheck (PAGO) draagt bij door vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren ter voorkoming van gezondheidsschade in verband met risico’s in het werk.

Uw werknemers aanmelden voor de Gezondheids- & Bodycheck? Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@susag.nl met de gegevens van uw werknemers. Deze gegevens dient u aan te leveren door middel van het volgende Excel-bestand.

Wilt u meer weten over het plannen van de Gezondheids- & Bodycheck of loopbaancheck? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting USAG. Zij zijn bereikbaar via e-mail: info@susag.nl of telefonisch via 085 – 2101057.

Resultaten oktober 2018 t/m maart 2019
Samen met u streven wij naar werknemers die zo lang mogelijk, gezond en gemotiveerd inzetbaar zijn in de branche. Afgelopen laagseizoen (oktober 2018 t/m maart 2019) zijn er ongeveer 3000 Gezondheids- & Bodychecks (PAGO) uitgevoerd door de Arbo Unie en Adaptics. Bekijk hier het resultaat.