Duurzame inzetbaarheid

Met ingang van 1 januari 2017 loopt de dekking duurzame inzetbaarheid conform regelement, CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf.

De CAO-partijen hebben afgesproken de duurzame inzetbaarheid van werknemers die onder de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf te bevorderen door middel van:
a. Een loopbaancheck;
b. Een adviesgesprek;
c. Een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Een Loopbaancheck is een inventariserend gesprek, vervolg hiervan kan een adviesgesprek zijn. Een PAGO draagt bij door vroegtijdig gezondheidsrisico’s te signaleren ter voorkoming van gezondheidsschade in verband met risico’s in het werk.

Uw werknemers aanmelden voor de PAGO? Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@susag.nl met de gegevens van uw werknemers. Deze gegevens dient u aan te leveren door middel van het volgende Excel-bestand.

Wilt u meer weten over het plannen van de PAGO’s of loopbaancheck? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting USAG. Zij zijn bereikbaar via e-mail: info@susag.nl of telefonisch via 085 – 2101057.