Loon & materiaalindex

Onderstaand treft u de loon- en materiaalkostenindices aan. Met vragen over de indices kunt u contact opnemen met  OnderhoudNL via 0182 – 57 14 44 of raadpleeg de website.

Loonkostenindex
De loonkostenindex geeft aan hoeveel de loonkosten in een bepaalde periode zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande periode(s). Sinds januari 2006 gaat de index uit van de lage sectorpremie WW.

U vindt hieronder de laatste en vorige loonkostenindices:

Let op: niet alle loonkostenelementen komen tot uitdrukking in de index

Sinds de invoering van de loonkostenreeks 2001 zijn bepaalde loonkostenelementen niet meer opgenomen in de loonkostenindex. Reden daarvan is dat aan deze kosten niet een algemeen, gemiddeld percentage verbonden kan worden, omdat deze per bedrijf kunnen verschillen. U dient deze zelf te bepalen om het daadwerkelijke kostenniveau vast te stellen.

Het betreffen de volgende loonkostenelementen:

  • Kosten Arbodienst.
  • Kosten ziekteverzuim (-verzekering).
  • Kosten indirecte uren.
  • Kosten a.g.v. vorst/weersomstandigheden.
  • Kosten Stichting Bedrijfstakheffing

Materiaalkostenindex
De materiaalkostenindex geeft aan hoeveel de materiaalkosten in een bepaalde periode zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande periode(s). Voor het berekenen van de materiaalkostenindex wordt gebruik gemaakt van prijsstijgingen van de twee grootste verffabrikanten.

U vindt hier de laatste versie van de materiaalkostenindex: