Opbouw van de premie

Als lid van OnderhoudNL draagt u maandelijks een premie af aan Stichting USAG. Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt de premie 0,85% van het SV-loon. Hiervan dient 0,15% ingehouden te worden op het loon van de werknemer. Deze premieopbouw blijft in 2018 ongewijzigd. 

Premie afdragen
Het afdragen van deze premie is afgesproken in de CAO USAG en daarmee verplicht voor leden van OnderhoudNL. Loonopgaven worden gedaan via de de knop ‘inning‘ in het menu. Hier logt u in met uw gebruikersnaam en een wachtwoord die u beide via Stichting USAG heeft ontvangen. Wanneer u ingelogd bent, dient u in het systeem uw totale loonsom en het aantal werknemers dat u terug vindt op uw verzamelloonstaat over het jaar 2017 in te voeren. Daarbij dient u tevens direct een verzamelloonstaat over 2017 te uploaden.

De gegevens en uw verzamelloonstaat worden vervolgens gecontroleerd. Als deze juist zijn ingevuld, berekent het systeem uw premie naar aanleiding van de verzamelloonstaat van 2017 (inclusief salarisverhoging 2018) en ontvangt u elke loonperiode een premiefactuur. U hoeft dus slechts eenmalig de loongegevens door te geven, begin 2019 volgt een correctie aan de hand van de verzamelloonstaat 2018.

De Stichting USAG heeft gekozen voor deze werkwijze om meerdere redenen; zo is er minder kans op fouten, de inningskosten zijn lager en de begroting is nauwkeuriger af te stemmen. Bovenal kost het u op deze wijze zo weinig mogelijk werk.

Door in te loggen in de portal, kunt u makkelijk oude facturen en uw betalingsgegevens terugvinden.

Wanneer de ontwikkelingen het toelaten zal vanaf 2020 de inning vereenvoudigd worden door te gaan werken met de UPA (Uniforme Pensioen Aangifte), de nieuwe standaard voor het uitwisselen van salarisgegevens. Wanneer dit traject gestart wordt ontvangt u hier vooraf informatie over.

Machtiging salarisadministrateur
U kunt ook uw salarisadministratiekantoor machtigen om namens u de gegevens aan te leveren. U dient hiervoor eenmalig in te loggen bij de portal. Vervolgens kunt u het kantoor machtigen zodat zij de benodigde gegevens voor u kunnen uploaden.


Bent u uw inloggegevens kwijt?

Bel gerust naar 085-2101057 of stuur een e-mail naar info@susag.nl


Wanneer u geen lid bent van OnderhoudNL is het niet mogelijk deel te nemen aan de CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact op met Stichting USAG.