Resultaten Gezondheids- & Bodycheck 2018/2019

Samen met u streven wij naar werknemers die zo lang mogelijk, gezond en gemotiveerd inzetbaar zijn in de branche. Afgelopen laagseizoen (oktober 2018 t/m maart 2019) zijn er ongeveer 3000 Gezondheids- & Bodychecks (PAGO) uitgevoerd door de Arbo Unie en Adaptics. Een goed begin, waaruit blijkt dat de branche het thema duurzame inzetbaarheid belangrijk vindt en er ook echt mee bezig is.

Meest voorkomende klachten en probleem gebieden

Wat zijn de meestvoorkomende klachten?
Hieronder vindt u de meest voorkomende klachten en probleemgebieden uit de branche.

  1. Klachten of pijn aan het houdings- & bewegingsapparaat:
    40% van de werknemers geeft aan klachten te hebben aan het bewegingsapparaat. Deze klachten worden verergerd door het werk wat ze doen. 48% geeft aan dat deze klachten aan het bewegingsapparaat hinderen in het werk.
  2. Overgewicht:
    Overgewicht is een probleem wat veel voorkomt in de branche. Zo verwijst de Arbo Unie er naar dat 50% van de deelnemers overgewicht heeft waarvan 20% te maken heeft met obesitas. Deze cijfers geven op langere termijn een verhoogde kans op ziekteverzuim. Iets wat we graag willen voorkomen.
  3. Ongezonde leefstijl:
    Bij de groep mannen, jongere medewerkers en uitvoering is het rook gedrag en alcoholconsumptie een uitdaging. Even als slaap. Het fruit en groente consumptie gaat over het algemeen goed maar scoort ook nog laag met 10% voor de groente norm.

Gezondheidstrajecten
Zoals u kunt lezen zijn vooral klachten aan houdings- en bewegingsapparaat, overgewicht, een ongezonde leefstijl een risico voor de branche. Om deze klachten te verminderen en de werknemers zo gezond, gemotiveerd en lang mogelijk aan het werk te houden zijn er maatwerk Gezondheistrajecten ontwikkeld. Deze trajecten zijn ingericht om de risicogebieden aan te pakken en uw werknemers te motiveren om te werken aan een gezonde leefstijl. Informatie over deze trajecten vindt u hier.

Wanneer worden uw werknemers uitgenodigd?
Eens in de twee of vier jaar worden uw werknemers uitgenodigd voor de Gezondheids- & Bodycheck. Wanneer uw werknemers de uitnodiging ontvangen, hangt af van de leeftijd.

– Werknemers onder de 40 jaar: Deze werknemers ontvangen om de vier jaar een uitnodiging.
– Werknemers boven de 40 jaar: Deze werknemers ontvangen om de twee jaar een uitnodiging.

Via het portaal kunt u controleren welke werknemers wanneer een uitnodiging ontvangen. Ziet u uw werknemers niet staan? Meldt ze dan aan door een e-mail te sturen naar info@susag.nl met de gegevens van uw werknemers. Deze gegevens dient u aan te leveren door middel van het volgende Excel-bestand.

Wilt u meer weten over het plannen van de Gezondheids- & Bodycheck of loopbaancheck? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting USAG. Zij zijn bereikbaar via e-mail: info@susag.nl of telefonisch via 085 – 2101057.