Wijzigingen vanaf 1 januari 2020

Beste salarisadministrateur,

Voor de Uitvoeringsregelingen CAO van de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven wordt een premie berekend. Wellicht verwerkt u ook lonen voor bedrijven in deze sector die lid zijn van de ondernemersorganisatie OnderhoudNL. Wij informeren u graag over de wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Hoe hoog is de USAG premie en voor wie?
De USAG 2020 blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de premie 0,50% van het WFSV-loon bedraagt. Hiervan dient 0,08% ingehouden te worden op het loon van de werknemer.

Let op: vanaf 1 januari 2020 vallen alle werknemers onder de CAO USAG, inclusief het uitvoerend, technisch en administratief (UTA) personeel. Voor iedereen wordt premie afgedragen tot en met het vastgestelde gemaximaliseerde premieloon in de zin van Wet financiering sociale verzekeringen. Dit maximum bedraagt in 2020 € 57.232,-. Tot en met 2019 gold iets anders, namelijk UTA werknemers met een boven gemaximaliseerd loon van € 55.927,- moesten worden uitgezonderd.

Niet als werknemer in de zin van deze CAO worden beschouwd:

  1. wakers, huishoudelijk personeel, portiers, kantinepersoneel, magazijnbedienden en bezorgers;
  2. stagiaires*;
  3. directeuren, zij die de functie van directeur bekleden;
  4. hieronder worden verstaan de werknemers die als regel dagonderwijs volgen en in de periode mei tot en met augustus voor maximaal 6 weken in dienst van een werkgever zijn.

*Er wordt wel premie afgedragen voor leerling-werknemers indien deze bij de desbetreffende werkgever in dienst zijn en dus niet in dienst van het samenwerkingsverband (Schildersvakopleiding).

Loonaangifte indienen voor de schilderbedrijven in uw portefeuille
U logt in op het inningsportaal met de inloggegevens die reeds bekend zijn. Vervolgens klikt u op het menu ‘Aangiftes’ en daarna op de knop ‘Aangifte toevoegen’. Hier kunt u de desbetreffende werkgever selecteren. Hier kunt u de verzamelloonstaat 2019 uploaden, u vult de begin- en einddatum van de verzamelloonstaat in (01-01-’19 t/m 31-12-’19) en als laatste het totale WFSV-loon waar de premie over berekend moet worden. Wij vragen alle werkgevers om de loonaangifte voor 29 februari 2020 in te dienen.

Automatische loonaangiftes vanaf 2021
Het inningsportaal wordt aangevuld met een extra functie om automatisch de loonaangifte in te dienen (UPA). In plaats van een aangifte op jaarbasis kunnen de maandelijkse loon- en werknemergegevens digitaal naar ons worden verstuurd. Een groot voordeel voor de werkgever omdat de gegevens up-to-date zijn en er geen hoge jaarlijkse correctienota verstuurd hoeft te worden. Correcties vinden op meer momenten per jaar plaats. Naast deze voordelen worden de werknemergegevens automatisch meegezonden en worden wijzigingen (verhuizingen, loonsverhogingen, in dienst-, uitdienstmeldingen etc.) aangepast in ons systeem. Deze gegevens zijn onder andere noodzakelijk voor de uitvoer van de CAO regelingen en worden op dit moment handmatig bij ons aangeleverd. Hiervoor dient een aanpassing gemaakt te worden in de salarissoftware, wilt u hier meer over weten? Meld u dan aan voor de mailinglist. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan info@susag.nl t.b.v. aanmelden voor informatie digitale loonaangiftes.

Heeft u nog vragen over de premie, de inloggegevens, het indienen van de verzamelloonstaat of andere zaken? Bel dan naar 085-2101057 of stuur een e-mail naar info@susag.nl, wij staan voor u klaar.