Secretariaat

Het secretariaat van Stichting USAG wordt gevoerd door De Eendracht in Den Haag. Dagelijks beantwoorden de medewerkers direct uw telefonische vragen zonder dat u eerst een keuzemenu hoeft in te toetsen. Uw directe aanspreekpunt is Ires Veerman, manager Stichting USAG.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website, www.eendrachtbv.nl