Support

Veel gestelde vragen:

Wat is de hoogte van de premie?
De premie voor de CAO USAG is per 1 januari 2019 0,50%. Hiervan wordt 0,08% ingehouden op het loon van de werknemer.

Waar wordt de premie over berekend?
Premie wordt berekend over het Wfsv-loon (brutoloon) en ingehouden als netto-inhouding. Dit is dezelfde grondslag als het vroegere O&O-fonds in de bedrijfstak (tot 2016).

Voorheen liepen de sociale regelingen via PGGM. Wat is nu de situatie?
Het pensioenfonds loopt nog steeds via PGGM. De overige cao-regelingen zijn komen te vervallen (met uitzondering van de collectieve ongevallenverzekering). De Stichting USAG (SUSAG) heeft de uitvoering van de CAO Uitvoeringsregelingen overgenomen van PGGM (daarvoor was dat A&O Services).

Waarom kunnen personeelsgegevens niet gekoppeld worden aan de PLO van PGGM?
Hoewel beide organisaties werken voor onze bedrijfstak, staan ze los van elkaar en mogen ze niet zomaar persoonsgegevens doorsturen. Dat mag niet vanwege (privacy)wetgeving.

Wat gebeurt er met mijn aangifte als medewerkers eerder bij mij uit dienst gaan?
Dit zal aan het einde van het kalenderjaar worden verrekend. Uw premieafdracht gaat dus uiteindelijk altijd over het daadwerkelijk betaalde loon.

Waarom premie afdragen?
OnderhoudNL en LBV hebben in de cao afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, collectieve ongevallenverzekering, naleving en handhaving van de cao en organisatieverlof omdat wij van mening zijn dat dit ten goede komt aan de werkgevers en werknemers. Deze regelingen worden daarom betaald door werkgevers en werknemers. Het afdragen van deze premie is ook afgesproken in de CAO USAG en daarmee verplicht. Loonopgaven worden gedaan via de portal http://inning.susag.nl. Inloggen kan doormiddel van een gebruikersnaam en een wachtwoord die schriftelijk via Stichting USAG verstuurd worden.

Hoe doe ik mijn aangifte?
Via de inningsportal kan ingelogd worden, het systeem vraagt om het totale Wfsv-loon (brutoloon) en het aantal werkzame personen over het voorgaande jaar. Daarbij moet direct een totale verzamelloonstaat van het desbetreffende jaar ingediend te worden.
De gegevens en de verzamelloonstaat worden vervolgens gecontroleerd. Als deze juist zijn ingevuld, berekent het systeem de premie en wordt per loonperiode een premiefactuur gestuurd naar de werkgever.

Mijn gegevens in 2019 zijn anders dan in 2018, wat nu?
De gegevens van 2018 worden eenmalig ingevoerd. Begin 2020 worden de gegevens uit 2019 ingevoerd en volgt een correctie aan de hand van deze verzamelloonstaat.

Wat is de betalingstermijn voor het betalen van een factuur?
De betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen. Binnen 3 dagen na betaling wordt een vermelding van de betaalde factuur zichtbaar in het profiel op de inningspagina.

Bent u een salarisadministrateur en wilt u een persoonlijk account en een authorisatienummer ontvangen?
Stuur dan de volgende gegevens naar info@susag.nl en u ontvangt binnen 3 werkdagen een e-mail met uw persoonlijke gegevens.

Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

 

Nieuwe namen in de branche-infrastructuur:

Door de vele veranderingen in branche-partijen hebben we e.e.a. overzichtelijk in onderstaand overzicht opgenomen.

Regeling/organisatie Was: Nu:
Cao partners

Werknemersorganisatie:

Werkgeversorganisatie:

 

FNV, CNV

OnderhoudNL

 

LBV

OnderhoudNL

Stichting O&O, vakantiefonds
(beide liquidatie in 2017)
Stichting USAG
Cao 1 Cao SAG 2013-2014 Cao SAG 2016-2019
Cao 2 Cao BER tot 2016
Cao vakantiefonds (in 2016)
Cao USAG
Uitvoeringsorganisatie (A&O) PGGM t/m 2016*

*BPF Schilders blijft wel bij PGGM

Eendracht bv
Gezondheids- & Bodycheck (PAGO)

Periodieke arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Arbouw tot 1 januari 2016

 

ArboUnie
Adaptics
Collectieve ongevallenverzekering (COV) Wuthrich (tot 1.1.2016) Schouten Zekerheid
Duurzame inzetbaarheid n.v.t. Stichting USAG
Secretariaat van de stichting; de Eendracht BV te Den Haag