Opbouw van de premie

Waar betaalt u en uw werknemer(s) premie voor?
In de CAO USAG zijn diverse regelingen opgenomen voor u en uw werknemer(s). Voor het uitvoeren van deze regelingen is een stichting opgericht, Stichting USAG. Deze stichting heeft o.a. als doel het financieren van:

  • de periodieke arbeidskeuringen;
  • de collectieve ongevallenverzekering;
  • de mogelijkheid om onderzoek te doen naar een juiste naleving en handhaving van de cao SAG.

U draagt hiervoor per loonperiode een premie af aan Stichting USAG. Om de hoogte van de premie te berekenen dient u bij de stichting een loonaangifte in op https://inning.susag.nl.

Hoe hoog is de USAG premie 2020 en voor wie?
De USAG 2020 blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de premie 0,50% van het WFSV-loon bedraagt. Hiervan dient 0,08% ingehouden te worden op het loon van de werknemer.

Let op: vanaf 1 januari 2020 vallen alle werknemers onder de CAO USAG, inclusief het uitvoerend, technisch en administratief (UTA) personeel. Voor iedereen wordt premie afgedragen tot en met het vastgestelde gemaximaliseerde premieloon in de zin van Wet financiering sociale verzekeringen. Dit maximum bedraagt in 2020 € 57.232,-. Tot en met 2019 gold iets anders, namelijk UTA werknemers met een boven gemaximaliseerd loon van € 55.927,- moesten worden uitgezonderd.

Loonaangifte indienen
U logt in op het inningsportaal met de inloggegevens die reeds bij u of uw administrateur bekend zijn. Vervolgens klikt u op het menu ‘Aangiftes’ en daarna op de knop ‘Aangifte toevoegen’. Hier kunt u de verzamelloonstaat 2019 uploaden, u vult de begin- en einddatum van de verzamelloonstaat in (01-01-’19 t/m 31-12-’19) en als laatste het totale WFSV-loon waar de premie over berekend moet worden. Wij vragen u de loonaangifte voor 28 februari 2020 in te dienen.

Wanneer u geen lid bent van OnderhoudNL is het niet mogelijk deel te nemen aan de CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf. Heeft u hier vragen over? Neem gerust contact op met Stichting USAG.