Wat doet de Stichting USAG voor u?

Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Stichting USAG) is het algemene fonds voor de Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijven in Nederland. In 2016 is deze stichting ontstaan uit een samenwerking tussen ondernemersorganisatie OnderhoudNL en de werknemersorganisatie LBV.

De stichting heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van het sociaaleconomisch klimaat van de bedrijfstak. Het betreft in 2019 de volgende activiteiten:


Duurzame inzetbaarheid Het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers door middel van een loopbaancheck, adviesgesprekken en een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Collectieve Ongevallen Verzekering: Een verplichte werkgeversverzekering die een uitkering garandeert in geval van blijvend lichamelijk letsel of de dood ten gevolge van een ongeval tijdens of buiten werktijd.

Naleving en Handhaving: Controles  welke worden uitgevoerd op basis van een gegrond vermoeden van een vermeend misverstand betreffende de naleving van de CAO.

Organisatieverlof: Het verlof dat een werknemer opneemt in zijn rol als ambassadeur voor de werknemersorganisatie betrokken bij deze CAO.