Wat is de Stichting USAG?

Per 1 oktober 2016 is de nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG) van start gegaan. Naast deze CAO heeft OnderhoudNL met de vakbond LBV ook de CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf gesloten (USAG), welke per 1 januari 2017 in werking is getreden.

In de CAO USAG zijn diverse regelingen opgenomen voor werkgevers en werknemers. Voor het uitvoeren van deze regelingen is een nieuwe stichting opgericht, de Stichting USAG. Deze stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van OnderhoudNL en LBV. Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door De Eendracht. Zij geven uitvoering aan de regelingen en zijn verantwoordelijk voor de premie-inning.