CAO USAG Algemeen Verbindend Verklaard

De CAO Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) is algemeen verbindend verklaard (AVV) op 4 september 2020 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De CAO USAG is daardoor van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak.

Image

“Samen zorgen voor een optimaal economisch- en duurzaam klimaat in de bedrijfstak.”

Stichting Uitvoeringsregelingen voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) is er voor werkgevers en werknemers op het gebied van; duurzame inzetbaarheid, naleving en handhaving, collectieve ongevallenverzekering en organisatieverlof.

Wat doet Stichting USAG

Image

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid (D.I) is het niveau waarin een werknemer productief, gemotiveerd en gezond wil en kan blijven werken. Binnen de CAO USAG besteden wij rondom D.I. aandacht aan het volgende:

  • een Gezondheids- & Bodycheck;
  • een Loopbaancheck en eventueel een adviestraject;
  • vitaliteitstrajecten.

Ga naar Duurzame Inzetbaarheid

Image

Naleving en Handhaving

Heeft u als werkgever of werknemer één gegrond vermoeden van een vermeende misstand binnen de bedrijfstak?, dan kunt u daar hier een melding van maken. De vermeende misstand wordt in behandeling genomen wanneer het een gegrond vermoeden betreft van een overtreding van CAO SAG of CAO USAG.

 

Ga naar Naleving en Handhaving

Image

Collectieve Ongevallen Verzekering

De ongevallenverzekering in de bedrijfstak, biedt een financiële compensatie bij blijvend lichamelijk letsel of bij dood als gevolg van een ongeval. Hierbij is er rekening gehouden met de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Ga naar Collectieve Ongevallenverzekering

Image

Organisatieverlof

Organisatieverlof is een declaratieregeling voor werknemers die als ambassadeur hun stem willen laten horen, voor alle andere werknemers in de bedrijfstak. Hij of zij doet dit bij de werknemersorganisatie: LBV, die betrokken is bij de CAO SAG en CAO USAG.

 

Ga naar Organisatieverlof