Betalingsmogelijkheden USAG-premie

De USAG-premie betaalt u per 4 weken, per maand, per jaar of via automatische incasso. U kunt er standaard voor kiezen om uw USAG facturen per 4 weken of per maand te ontvangen. Dit doet u voor het indienen van uw eerste loonaangifte. Wanneer u een andere betalingsmogelijkheid wilt, bijvoorbeeld 1 factuur per jaar of automatische incasso, kan dit ook. Hier leest u hoe u dit kunt activeren.

Jaarfactuur
Wanneer u een verzamelnota per jaar wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Stichting USAG, wij kunnen deze functie telefonisch voor u activeren. U kunt de jaar factuur ook zelf opvragen, dit doet u door in te loggen via de inningsportal van Stichting USAG. U klikt op het menu ‘Profiel’. Hier klikt u op het potlood icoon, achter Werkgever gegevens. Hier kunt u een jaarfactuur opvragen. De eerst volgende loonperiode ontvangt u een factuur met de voorschotpremie voor de rest van het jaar.

Automatische Incasso
Wanneer u wilt dat wij de USAG premie automatisch afschrijven zijn hier landelijke regels aan verbonden. Een van deze regels is dat u Stichting USAG machtigt om periodiek een bedrag af te schrijven. Dit doet u door een machtigingsformulier te ondertekenen en aan ons aan te bieden. Daarnaast vragen wij om uw rekeninggegevens. Dit kunt u doen door in te loggen op de portal van Stichting USAG.

In 7 stappen het machtigingsformulier aanbieden:

  1. inloggen op de portal van Stichting USAG;
  2. in het hoofdmenu klikt u op ‘Profiel’, vervolgens ziet u onderaan de pagina uw ‘Betalingsgegevens’;
  3. geef uw rekeninggegevens aan door te klikken op het potloodicoontje achter ‘Betalingsgegevens’. Hier vult u de rekeninggegevens in en slaat u deze op;
  4. download vervolgens het machtigingsformulier om het te openen en uit te printen;
  5. vul de datum in en zet uw handtekening op het formulier en scan het document;
  6. stuur het getekende document op via de knop ‘Upload machtigingsformulier’. Let er hierbij op dat de ondertekendatum dezelfde datum is als die van het machtigingsformulier;
  7. als laatste verstuurt u het formulier door te klikken op ‘Verstuur’, wij controleren de gegevens en zetten de automatische incasso voor u klaar.