Betalingstermijnen van Stichting USAG

Facturatie en herinneringen
Op de eerste dag van een nieuwe loonperiode of maand ontvangt u, per e-mail, van ons een factuur met de USAG premie. De hoogte van het bedrag hangt af van de opgegeven loonsom. Omdat dit een loonsom uit het verleden betreft, worden de facturen voorschotfactuur of voorschotnota genoemd. U kunt als werkgever zelf aangeven of u de voorschotnota per maand, per loonperiode (13 periodes) of per jaar wilt ontvangen. Na een periode of een kalenderjaar ontvangt u een correctienota op basis van de werkelijke loongegevens.

Vanaf de factuurdatum heeft u de wettelijke 30 dagen de tijd om uw voorschotnota te betalen. Heeft u de factuur niet binnen 30 dagen betaald, dan worden de volgende herinneringen verstuurd:

Per mail:
31 dagen na factuurdatum wordt de eerste herinnering verstuurd (dag 31). U ontvangt deze herinnering net zoals de factuur, via de mail. Let op: het kan voorkomen dat de mail in uw ongewenste/spam box terecht is gekomen.

Herinnering per post:
14 dagen na de digitale herinnering wordt de tweede herinnering verstuurd (dag 47). U ontvangt deze herinnering per post.

Incassobureau:
Na 90 dagen vanaf de factuurdatum wordt uw verlopen factuur doorgezet naar een incassobureau. Heeft u een specifieke reden waarom u de factuur niet betaald heeft? Neem dan contact met ons op via info@susag.nl of bel naar 085-210 10 57.

Loonaangifte
Jaarlijks levert u, of uw administrateur, eenmalig uw loongegevens (verzamelloonstaat) aan, hiermee wordt de hoogte van de USAG premie berekent. De loonaangifte bestaat altijd uit uw verzamelloonstaat en het totale SVW-loon waar uw premie over berekend wordt.

Indienen aangifte
Vanaf januari kunt u uw loonaangifte indienen via de portal van Stichting USAG. Hier heeft u tot 28 februari de tijd voor. Wanneer wij de loonaangifte niet op tijd van u of uw salarisadministrateur ontvangen, dan ontvangt u van ons op de volgende momenten een herinnering voor het indienen van de aangifte:

Per mail:
1e herinnering: Deze ontvangt u van ons begin maart

2e herinnering: Heeft u aan het einde van de maand maart, als nog niet uw aangifte ingediend? Dan ontvangt u nogmaals van ons een herinnering per mail, met daarin het verzoek zo snel mogelijk de aangifte in te dienen voor 1 mei.

Let op: Wanneer u voor 1 mei geen loonaangifte aanlevert bij Stichting USAG, zijn wij genoodzaakt de regels van de CAO te handhaven. Wij maken een schatting van de loonsom of stellen een nalevingsonderzoek in. Meestal betekent dit dat de voorschotpremie voor het desbetreffende jaar hoger is dan u gewend bent. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de CAO USAG, het bijdrage regelement.

De CAO USAG kunt u hier downloaden.