CAO USAG

In de CAO Uitvoeringsregelingen voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) zijn uitvoeringsregelingen uitgewerkt waarvoor premie wordt geïnd. Er zijn afspraken gemaakt over onder andere de duurzame inzetbaarheid van werknemers, naleving en handhaving van de CAO SAG en CAO USAG, een collectieve ongevallenverzekering en organisatieverlof.

Download hier de CAO USAG:
Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings-, Glaszetbedrijf

CAO SAG

In de CAO voor het Schilders- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SAG), staan onder meer afspraken over de loon en arbeidsvoorwaarden. Denk onder meer aan arbeidscontracten, ziekteverzuim, werktijden en loon. Sinds 21 november 2019 is deze CAO Algemeen Verbindend Verklaard door het Ministerie SZW en geldt de CAO SAG voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak.

Download hier de CAO SAG:
Schilders-, Afwerkings-, Glaszetbedrijf (SAG)

Engelse versie CAO SAG
In de sector Schilder- Afwerkings- en Glaszetbedrijf werken mensen met veel verschillende nationaliteiten. Deze werknemers spreken niet altijd Nederlands. Of ze begrijpen de taal gedeeltelijk. Hierdoor zijn zij niet of onvoldoende op de hoogte van afspraken uit de cao. Partijen bij de CAO SAG, OnderhoudNL en LBV vinden het belangrijk dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de loon en arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zoals deze afgesproken zijn en gelden in de bedrijfstak. Dit om naleving van de gemaakte afspraken te stimuleren en ongewenste situaties te voorkomen is de CAO SAG vertaald in het Engels.

Engelse vertaling van de cao is hier te downloaden

Arbeidsvoorwaarden voor werknemers uit andere EU-lidstaten
De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) regelt dat werkgevers uit andere EU-lidstaten verplicht zijn om aan hun werknemers die tijdelijk in Nederland zijn gedetacheerd, bepaalde minimum arbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze arbeidsvoorwaarden worden ook wel de ‘harde kern’ van de arbeidsvoorwaarden genoemd.

Bekijk de voorwaarden hier:
Arbeidsvoorwaarden