Collectieve Ongevallenverzekering

De CAO Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (CAO USAG) is opgebouwd uit verschillende uitvoeringsregelingen. Een van de regelingen is de Collectieve Ongevallenverzekering(COV).

Wie zijn er verzekerd?
Voor alle werknemers, waarvoor u premie afdraagt aan Stichting USAG, bent u verzekerd. U bent verzekerd voor de uitkering die u conform de polisvoorwaarden aan uw werknemer dient uit te keren. Waar het ongeval ook plaats vindt, de COV in de bedrijfstak biedt een financiële compensatie bij blijvend lichamelijk letsel of bij dood als gevolg van een ongeval.

Wat is er verzekerd?
De COV die Stichting USAG aanbiedt, is een volledige ongevallenverzekering. Hierbij is rekening gehouden met de risico’s die het werk met zich meebrengt.

Schouten Zekerheid
De COV loopt via Schouten Zekerheid.

Download hier het verzekeringscertificaat: Verzekeringscertificaat

Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden worden u aangeboden via Chubb.
Lees hier de polisvoorwaarden: Polisvoorwaarden

Ongeval melden
Wilt u een melding maken van een ongeval? Download dan dit fomulier en stuur het op naar schadebox@schoutenzekerheid.nl. Zij nemen de melding in behandeling.