Wat is De Gezondheids- & Bodycheck (GBC)?

De Gezondheids- & Bodycheck (GBC) is een periodieke gezondheidscheck voor uw werknemer. Tijdens deze gezondheidscheck worden eventuele gezondheidsrisico’s gesignaleerd en besproken met uw werknemer. U kunt de GBC vergelijken met een check die topsporters doen om zo lang mogelijk op niveau te presteren. Het werk in de bedrijfstak gaat ook vaak samen met zware lichamelijk belasting en uw werknemer moet misschien nog wel 10, 20 of 30 jaar doorwerken. In deze tijd wordt er veel van het lichaam verwacht. Hierom is het belangrijk dat uw werknemer zijn/haar gezondheid regelmatig laat checken.

Gezond en veilig de pensioenleeftijd halen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en daarom biedt Stichting USAG de GBC aan. We verminderen hiermee de kans dat uw werknemer ziek wordt, uitvalt, thuis komt te zitten en het werk wat hij of zij leuk vindt, niet meer kan uitvoeren. Door de GBC kan uw werknemer langer gezond en vitaal blijven werken, maar ook van het pensioen genieten en oud(er) worden.

Belangrijkste informatie voor u op een rij:

Hoe ziet de Gezondheids- & Bodycheck (GBC) eruit?

De GBC bestaat uit een:
  1. Online vragenlijst: De online vragenlijst bestaat uit vragen over de algemene gezondheid, werkomstandigheden, houding- en bewegingsapparaat, leefgewoonten en werkvermogen. Bij het onderhoudspersoneel is dit aangevuld met vragen over eventuele klachten aan het gehoor, de luchtwegen en de huid.
  2. Een medisch onderzoek: Tijdens het medisch onderzoek worden de volgende gezondheidstesten uitgevoerd door een medisch specialist: BMI-, vetpercentage-, buikomvang-, bloeddruk-, cholesterol-, glucose- en oogmeting. Bij het onderhoudspersoneel is dit aangevuld met een gehoortest en longcapaciteit meting.
  3. advies van de arts en een persoonlijk rapport: Uw werknemer ontvangt op basis van de vragenlijst en de resultaten van het medisch onderzoek , adviezen van de arts om zijn/haar gezondheid en lichaam optimaal te houden. In een persoonlijk rapport vindt uw werknemer de resultaten en het advies terug.
Uw werknemer kan nooit afgekeurd worden! Deze check is voor de werknemer zelf, puur om te kijken hoe het ervoor staat met zijn/haar gezondheid. De gezondheidstesten en het advies van de arts duren ongeveer een uur.

Wanneer zijn mijn werknemers aan de beurt?

Stichting USAG selecteert de werknemers die volgens de CAO in aanmerking komen voor een GBC. De checks vinden jaarlijks plaats in de periode van 1 januari t/m 31 maart en 1 oktober t/m 31 december.
  • 40 jaar en jonger Werknemers van 40 jaar en jonger krijgen eens in de 4 jaar een uitnodiging voor de GBC
  • 40 jaar en ouder Werknemers van 40 jaar of ouder krijgen eens in de 2 jaar een uitnodiging voor de GBC

Hoe worden mijn werknemers uitgenodigd?

Uw werknemer wordt uitgenodigd via een brief op het huisadres. Wanneer niet de juiste gegevens bij Stichting USAG bekend zijn of wanneer uw werknemer eerder gebruik wilt maken van de GBC, neem contact op met Stichting USAG via 085-2101057 of info@susag.nl. Log in op de portal van Stichting USAG om te kijken wanneer uw werknemer aan de beurt is voor de Gezondheids- & Bodycheck, werknemergegevens te wijzigen of een werknemer toe te voegen of verwijderen.

Privacy en kosten

De resultaten van de GBC zijn geheel anoniem en worden hierom nooit gedeeld met u als werkgever of een andere partij. Uw werknemer mag zelf bepalen om de resultaten wel of niet te delen. De GBC wordt bekostigd vanuit de premie en is voor u en uw werknemer dus zonder extra kosten. De verlet- en reiskostenkosten van een werknemer tijdens de GBC komen voor rekening voor u als werkgever.

Resultaten en vervolgtraject

Samen met u streven wij naar werknemers die zo lang mogelijk, gezond en gemotiveerd inzetbaar zijn in de bedrijfstak. Bekijk hier de resultaten van de GBC's Wil u werknemer (naar aanleiding van de GBC) iets doen aan zijn/haar gezondheid? U leest hier meer over mogelijke vervolgtrajecten.

Op locatie of voor de deur

Adaptics

 

Kiest u voor Adaptics, dan komt de Gezondheidsbus bij u voor de deur! Op één of meerdere aaneengesloten dagen kan uw werknemer getest worden. De Gezondheidsbus is mogelijk vanaf 16 personen. Bij een kleiner aantal werknemers kan er gekeken worden naar een combinatie met een ander bedrijf bij u in de buurt.

Ga naar
Adaptics

Arbo Unie

 

Kiest u voor Arbo Unie, dan ontvangt de werknemer een uitnodiging en kan hij/zij zelfstandig een afspraak inplannen op één van de 32 vaste locaties van Arbo Unie. Arbo Unie kan de keuringen (onder voorwaarden) ook bij u op locatie uitvoeren.

Ga naar:
Arbo Unie