Melding naleving & handhaving

Met dit formulier kunt u een melding maken van een (vermeende) misstand. Onder een misstand wordt verstaan een (vermoedelijk) grove en opzettelijke schending van een in de CAO SAG/USAG geldend voorschrift.

  • Een melding kan worden gedaan door elk van de partijen bij de CAO SAG/USAG, iedere werkgever en werknemer binnen de bedrijfstak SAG en de partitaire stichtingen binnen de bedrijfstak.
  • Het e-mailadres is noodzakelijk om de melder een ontvangstbevestiging te sturen. Het secretariaat neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Te alle tijde wordt de privacy van de melder tegenover derden beschermd.
  • Het telefoonnummer is noodzakelijk om eventuele vragen en/of onduidelijkheden te kunnen bespreken met de melder. Het secretariaat neemt geen anonieme meldingen in behandeling. Te alle tijde wordt de privacy van de melder tegenover derden beschermd.
  • Een nauwkeurige beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, vergezeld van de bewijsstukken/goed onderbouwde argumenten waaruit blijkt dat de CAO SAG/USAG niet nageleefd wordt.
  • Het moment of de periode wanneer de misstand plaats vindt/geeft gevonden.

    Met het invullen van deze selectiekeuze bevestigd de melder akkoord te zijn met de voorwaarden zoals omschreven in de CAO USAG.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.