Organisatieverlof

De CAO Uitvoeringsregelingen voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (CAO USAG) is opgebouwd uit verschillende uitvoeringsregelingen. Een van de regelingen is Organisatieverlof.

Wat houdt Organisatieverlof in?
Organisatieverlof is een regeling voor werknemers die als ambassadeur de belangen behartigt van alle andere werknemers in de bedrijfstak. Een ambassadeur heeft een sterke persoonlijkheid en geeft graag zijn/haar mening over zaken die spelen op de werkvloer. Er kan een klankbordgroep worden ingericht waarin maximaal acht (8) ambassadeurs plaatsnemen. Een werknemer die de rol van ambassadeur op zich wil nemen, zal hierover vooraf in overleg treden met de werkgever.
Wat betekent dit voor u als werkgever?
De werkgever van de ambassadeur toont zich bereid mee te werken aan het beschikbaar stellen van (maximaal) vier dagen per kalenderjaar waarop de ambassadeurs bijeenkomen. De werkgever kan de verletkosten van de ambassadeur per kalenderjaar bij de stichting declareren.
Voor het volledige reglement Organisatieverlof verwijzen wij u naar de CAO USAG.

Download hier het:
Reglement organisatieverlof