Opbouw van de premie

Werkgevers en werknemers in de bedrijfstak dragen een premie af ten behoeven van de uitvoeringsregelingen uit de CAO USAG.

Op 1 november van elk jaar wordt de hoogte van de bijdrage voor het volgend kalenderjaar vastgesteld. De bijdrage bestaat uit een werkgevers- en een werknemersdeel. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de verwachte uitgave van het daaropvolgende kalenderjaar.

Hoogte premie 2021
De premie in 2021 bedraagt 0,50% van het WFSV-loon. Hiervan dient er 0,08% ingehouden te worden op het loon van de werknemer.

Hoogte premie voorafgaande jaren:

  • 2017: 0,85% van het loon waarvan 0,15% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2018: 0,85% van het loon waarvan 0,15% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2019: 0,50% van het loon waarvan 0,08% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2020: 0,50% van het loon waarvan 0,08% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2021: 0,50% van het loon waarvan 0,08% wordt ingehouden op het loon van de werknemer

Voor wie betaalt u premie?
U draagt premie af voor al uw werknemers, inclusief uitvoerend, technisch en administratief (UTA). Dit betekent dat er voor iedereen een premie wordt afgedragen tot en met het vastgestelde gemaximaliseerde premieloon in de zin van Wet financiering sociale verzekeringen. Dit maximum bedraagt in 2021: € 58.311,-.

Welke uitzonderingen zijn er?
De volgende werknemers worden niet als werknemer voor de CAO USAG beschouwd en voor hun hoeft dus geen premie betaald te worden:

  • wakers, huishoudelijk personeel, portiers, kantinepersoneel, magazijnbedienden en bezorgers;
  • stagiaires*;
  • directeuren, zij die de functie van directeur bekleden;
  • vakantiewerkers: hieronder worden verstaan de werknemers die als regel dagonderwijs volgen en in de periode mei tot en met augustus voor maximaal 6 weken in dienst van een werkgever zijn.

*Er wordt wel premie afgedragen voor een leerling-werknemer indien deze bij een werkgever in dienst is en niet in dienst van een Schildersvakopleiding (tenzij de Schildersvakopleiding de werkgever is van de leerling-werknemer).