Wat is Duurzame Inzetbaarheid (D.I.)?

Een duurzaam inzetbare werknemer werkt productief, gemotiveerd en gezond binnen een organisatie, zowel nu als in de toekomst. Hij of zij voert het werk met energie uit (is vitaal), kan het werk fysiek en mentaal goed aan (is gezond) en is in staat het werk nu en in de toekomst te behouden (is inzetbaar).

Waarom is D.I. belangrijk in mijn organisatie?

Een werknemer levert vakmanschap en daarnaast werkt hij of zij steeds langer door. Zeker met fysiek werk zoals een schilder of glaszetter is het belangrijk dat de werknemer het werk zonder fysieke en mentale klachten kan blijven uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk dat hij of zij goed in zijn vel zit, met plezier werkt, de mogelijkheid heeft om zichzelf te ontwikkelen en stappen kan maken in de loopbaan. Zodat uitval van werknemers voorkomen wordt. Stichting USAG ondersteunt werkgevers en werknemers hierbij door middel van:
 • een Gezondheids- & Bodycheck (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, beter bekend als PAGO);
 • een Loopbaancheck en eventueel een adviestraject;
 • vitaliteitstrajecten.

Hoe stimuleer ik D.I. bij mijn werknemers?

 1. Verminder en voorkom de klachten van uw werknemer aan het bewegingsapparaat.
 • Zorg bij kantoorpersoneel voor een goed afgestelde werkplek. Een comfortabele stoel die juist is afgesteld, verstelbare armleuningen en een in hoogte verstelbaar bureau. Bied desgewenst een werkplekonderzoek aan.
 • Zorg bij personeel dat zwaar lichamelijk werk doet, dat zij weten wat de risico’s zijn en wat er tegen te doen is! Motiveer sporten door bijvoorbeeld korting op een sportschoolabonnement, download een sportschema hier of organiseer bewegingsactiviteiten.
 • Heeft uw werknemer al (ernstige) pijn klachten aan houdings- & bewegingsapparaat? Bied een traject aan waarbij deze klachten aangepakt worden door een professional.
 1. Werk samen met uw werknemer aan een gezonde leefstijl en gezond gewicht.
U bent het voorbeeld, begin bij uzelf en hanteer een gezonde leefstijl. Stimuleer bewegen, gezond eten en drinken en stoppen met roken. Wist u dat minimaal 6 uur slaap bij een gezonde leefstijl hoort? Motiveer uw werknemer(s) om voldoende te slapen en zorg samen dat zij uitgerust aan hun werk beginnen. Help uw werknemer(s) een gezonde leefstijl te ontwikkelen met een Vitaliteitstraject.
 1. Stimuleer de Gezondheids- & Bodycheck (GBC) binnen uw bedrijf!
 2. Ga, en blijf in gesprek met uw werknemer!
 • Zorg voor een open gesprekscultuur met uw werknemer en weet wat er speelt. Vraag aan uw werknemer hoe het gaat en waar behoefte aan is.
 • Plan jaarlijks een beoordelings- en functioneringsgesprek in.
Wist u dat een langdurig zieke werknemer al snel €250,- tot €400,- per dag kost? Neem bovenstaande dus serieus en werk mee aaneen gezonde leefstijl voor meer leef- en werkplezier! Bekijk de resultaten van de Gezondheids- & Bodychecks en de adviezen hier

Hoe ziet de Gezondheids- & Bodycheck (GBC) eruit?

De Gezondheids- & Bodycheck bestaat uit een online vragenlijst, een medisch onderzoek, advies van de arts en een persoonlijk rapport. De online vragenlijst bestaat uit vragen over de algemene gezondheid, werkomstandigheden, houding- en bewegingsapparaat, leefgewoonten en werkvermogen. Bij het onderhoudspersoneel is dit aangevuld met vragen over eventuele klachten aan het gehoor, de luchtwegen en de huid. Tijdens het medisch onderzoek worden de volgende gezondheidstesten uitgevoerd door een medisch specialist: BMI-, vetpercentage-, buikomvang-, bloeddruk-, cholesterol-, glucose- en oogmeting. Bij het onderhoudspersoneel is dit aangevuld met een gehoortest en longcapaciteit meting. Op basis van de vragenlijst en de resultaten van het medisch onderzoek geeft de arts adviezen om de gezondheid en het lichaam optimaal te houden. In een persoonlijk rapport staan de resultaten en het advies. Meer weten? klik hier

Wie voert de GBC uit?

De GBC kan uitgevoerd worden door Arbo Unie of Adaptics. Wanneer Arbo Unie de GBC uitvoert, ontvangt de werknemer een uitnodiging en kan hij/zij zelfstandig een afspraak inplannen op één van de 32 vaste locaties van Arbo Unie. Arbo Unie kan de keuringen (onder voorwaarden) ook binnen de organisatie uitvoeren. Wanneer Adaptics de GBC uitvoert komt de Gezondheidsbus bij de organisatie voor de deur. Op één of meerdere aaneengesloten dagen kunnen de werknemers deelnemen aan de GBC. De Gezondheidsbus is mogelijk vanaf 16 personen. Bij een kleiner aantal werknemers kan er gekeken worden naar een combinatie met een ander bedrijf in de buurt.

Wanneer zijn mijn werknemers aan de beurt voor de GBC?

Stichting USAG selecteert de werknemers die volgens de CAO in aanmerking komen voor een GBC. De checks vinden jaarlijks plaats in de periode van 1 januari t/m 31 maart en 1 oktober t/m 31 december.
 • 40 jaar en ouder: Werknemers van 40 jaar en ouder krijgen eens in de 2 jaar een uitnodiging voor de GBC.
 • 40 jaar en jonger: Werknemers van 40 jaar of jonger krijgen eens in de 4 jaar een uitnodiging van de GBC.
Bekijk hier de animatievideo over de planning van de Gezondheids- & Bodycheck. Uw werknemer wordt uitgenodigd via een brief op het huisadres. Wanneer niet de juiste gegevens bij Stichting USAG bekend zijn of wanneer uw werknemer eerder gebruik wilt maken van de GBC, neem contact op met Stichting USAG via 085-2101057 of info@susag.nl. Log in op de portal van Stichting USAG om te kijken wanneer uw werknemer aan de beurt is voor de Gezondheids- & Bodycheck, werknemergegevens te wijzigen of een werknemer toe te voegen of verwijderen.