Wat is voor jou belangrijk uit de CAO USAG?

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin jij als werknemer productief, gemotiveerd en gezond wil en kan blijven werken’’

Wil jij ook gezond en vitaal worden én blijven, ook na het werk? De CAO Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerk- en Glaszetbedrijf (CAO USAG) helpt je bij jouw Duurzame Inzetbaarheid door het organiseren van:

  • een Gezondheids- & Bodycheck (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, beter bekend als PAGO);
  • eens in de 2 of 4 jaar ontvang jij een uitnodiging voor jouw Gezondheids- & Bodycheck (GBC). Lees hier meer over de GBC;
  • een Loopbaancheck en adviestraject. Wanneer je wilt doorgroeien, een ander beroep wilt of een opleiding wilt volgen, kan een loopbaancoach je helpen tijdens een loopbaancheck of adviestraject. Lees hier meer;
  • vitaliteitstrajecten. Wil je hulp bij het verbeteren van jouw gezondheid? Lees hier meer over mogelijke Vitaliteitstrajecten.

Ga naar: mijn Duurzame Inzetbaarheid

Collectieve Ongevallen Verzekering

De ongevallenverzekering van de bedrijfstak biedt een financiële compensatie bij blijvend lichamelijk letsel of bij dood ten gevolge van een ongeval. Waar het ongeval ook gebeurt.

De verzekering die USAG aanbiedt, is een volledige ongevallenverzekering. Hierbij is rekening gehouden met de risico’s die het werk met zich meebrengt.

 

 

 

 

 

 

Bekijk de voorwaarden

Naleving en Handhaving CAO

Het regelement Naleving & Handhaving (N&H) van de CAO SAG en de CAO USAG geeft je als werknemer de mogelijkheid een melding te maken van een misstand. Een misstand kan zijn dat je vermoedt dat een werkgever (mogelijk) de regels uit de CAO SAG of CAO USAG overtreed. Denk bijvoorbeeld aan een onjuist salaris, werktijden die niet aansluiten bij de afspraken uit de CAO SAG of omgang met verlof en ziekte.

Melding doen van een misstand
Wil je een melding doen van een misstand? Dat kan, neem hiervoor contact op met Stichting USAG via 085 210 10 57 of via info@susag.nl. Let op, een melding kan niet anoniem ingediend worden.

Voor meer informatie over het melden van een misstand klik hier

Melding maken

Organisatie verlof

Als ambassadeur behartig je de belangen van de werknemers binnen de bedrijfstak. Als gepassioneerde professional, zet je je talenten in, om niet alleen de arbeidsomstandigheden te verbeteren, maar ook om collega’s te verbinden en te adviseren.

Je weet als geen ander hoe het eraan toegaat op de werkvloer en wat er eventueel verbeterd of juist in stand gehouden dient te worden. Als ambassadeur heb je een sterke persoonlijkheid en geef je graag je mening.

Mocht je geïnteresseerd zijn, overleg het dan eerst met je werkgever.

Meld je aan

Premie wijzigingen

Voor de uitvoeringsregelingen in de CAO USAG wordt een bijdrage berekend. Deze bijdrage wordt USAG premie genoemd. Op 1 november van elk jaar wordt de hoogte van de bijdrage voor het volgend kalenderjaar vastgesteld. De bijdrage bestaat uit een werkgevers- en een werknemersdeel. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de verwachte uitgave van het daarop volgende kalenderjaar.

De bijdrage bedraagt:

  • 2017: 0,85% van het loon waarvan 0,15% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2018: 0,85% van het loon waarvan 0,15% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2019: 0,50% van het loon waarvan 0,08% wordt ingehouden op het loon van de werknemer
  • 2020: 0,50% van het loon waarvan 0,08% wordt ingehouden op het loon van de werknemer