Voor u als werkgever

CAO SAG/USAG

Voor de bedrijfstak is de CAO Uitvoeringsregelingen voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (USAG) overeengekomen. Deze uitvoeringsregelingen dragen bij aan een optimaal economisch- en duurzaam klimaat zowel binnen uw organisatie als de bedrijfstak.

Stichting USAG is er voor werkgevers en werknemers op het gebied van:

  • de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers;
  • naleving en handhaving van de CAO SAG en CAO USAG;
  • maatwerk collectieve ongevallenverzekering;
  • organisatieverlof.

Bekijk wat dit voor u als werkgever inhoudt

Premies en Loonaangifte

Als werkgever draagt u per loonperiode een premie af voor de uitvoeringsregelingen van de cao. Hoeveel premie u afdraagt per loonperiode, hangt af van een aantal factoren; de hoogte van de premie, het totale WFSV-loon, het aantal werknemers en uitzonderingen.

Wilt u weten wat de hoogte van de premie op dit moment is? En hoe op de juiste manier u uw loonaangifte indient?

 

 

Ga naar premies en loonaangifte

Portal Stichting USAG

Voor het indienen van uw loonaangifte, het bekijken van facturen en het aanpassen van de werknemergegevens kunt u op onze portal terecht.

Hoe kunt u inloggen?
U logt in met uw gebruikersnaam (uw debiteurennummer) en een door u gekozen wachtwoord.

Let op:
de portal is extra beveiligd. Dit houdt in dat u naast uw wachtwoord ook een authenticatiecode invoert. Deze code ontvangt u elke keer wanneer u probeert in te loggen met het bij ons bekende e-mailadres.

Login

Leerplatform: Mijnvakmijnontwikkeling

Het Leerplatform biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van een ruim leeraanbod bestaande uit onder andere e-learnings, toolboxen en instructiefilmpjes. Het aanbod wordt u als deelnemer van de cao kosteloos aangeboden.

 

 

 

Meer informatie