Werknemergegevens aanleveren

Om uw werknemer(s) o.a. deel te laten nemen aan de Gezondheids- & Bodycheck, ontvangen wij graag de NAW-gegevens. Hiervoor kunt u het onderstaande Excel-bestand downloaden, invullen en retour sturen naar: Info@susag.nl

Download het Excel-bestand

Ga terug naar Premies en Loonaangiftes